Artykuł

testy do policji

Na czym polegają testy psychologiczne do policji?

Aby dostać się do policji i stać się czynnym policjantem należy spełnić parę wymagań. Oprócz odpowiedniej sprawności fizycznej i sprawdzających naszą kondycję testów fizycznych, czekać nas będzie jeszcze jedna przeprawa, a mianowicie: testy psychologiczne. Podczas egzaminu sprawdzana będzie nasza reakcja na wydarzenia nagłe, niespodziewane i zawierające w sobie dużą dawkę przemocy czy brutalności. Pokrótce, testy psychologiczne do policji zbadać mają naszą względną sprawność do działania pod presją oraz w trudnych warunkach.

testy na policjanta

Testy psychologiczne jako najtrudniejsze wyzwanie dla przyszłych policjantów

Co ciekawe, większa część rekrutów do policji odpada nie w trakcie szkolenia czy egzaminu sprawnościowego, ale właśnie podczas standardowych testów psychologicznych. Testy psychologiczne do policji są drugim etapem w całym procesie rekrutacji – praktycznie każda grupa, która przeszła test wiedzy ogólnej oraz sprawności fizycznej staje się już dużo mniejsza po zmaganiach z nim. Egzamin z psychologicznych aspektów podzielony jest na dwie podstawowe części: test osobowości i test inteligencji. Ten pierwszy jest całkowicie nieograniczony czasowo i możemy mu poświęcić tyle czasu ile chcemy. Natomiast ten drugi już wymaga od nas szybkich i prostych odpowiedzi. Po wykonaniu zadania oddelegowani jesteśmy na indywidualną rozmowę z psychologiem, podczas której będzie on mógł szczegółowo zbadać nasze reakcje oraz zachowania na poszczególne bodźce. Rozmowa trwać może do godziny i dotyczy w większości podstawowych pytań na temat naszego życia, tego jak siebie widzimy oraz dlaczego praca w policji nas zainteresowała. Pytania te mają sprawiać pozory mało znaczących, jednak doświadczony psycholog będzie w stanie wyłapać podczas dyskusji to, co dla niego jest ważne.

Dlatego też, mimo prostej formy, to właśnie po rozmowie odpada największa część kandydatów – testy psychologiczne do policji mają zmienić się odrobinę w tym roku, jednak rozmowa z psychologiem nadal będzie obowiązkowa.

Co po testach?

Jeśli uda nam się pozytywnie przejść przez policyjne testy psychologiczne zostaniemy oficjalnie przyjęci do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Tutaj wygląda to podobnie jak przy większości rozmów kwalifikacyjnych, toteż pytania nam zadawane mogą dotyczyć każdego obszaru naszego życia. Mogą też paść te odnoszące się do Ustawy o Policji, dlatego warto pomyśleć o przypomnieniu sobie paru istotnych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, po zdaniu testów psychologicznych i rozmowie z psychologiem można powiedzieć, że kandydaci są już bliżej stania się prawdziwymi policjantami  niż dalej.

Leave a comment

Why ask?